Online: 27

IP SV: 51.79.162.227
Đăng Ký! Top!

Rates

Races: CH
Max Level: 150
Exp PT 4: 100x
Exp PT 8: 100x
Drop Rate: 100x
Gold Drop Rate: 100x
AlChemy: 1x
PC Limit: 8
IP Limit: 10

Times

Server Time:
Công Thành Chiến:
Đăng Ký CTC: Chủ Nhật Hàng Tuần
Event trốn tìm: 12h-20h30 Hàng Ngày
Event Đấu Trường:20h T2-T4-T5
Event Party may mắn: 20h Hàng Ngày

History

Công Thành Chiến
Pháo Đài Hoa Điền: No Guild
Pháo Đài Trường An: HacLong_Bang - Thuế: 0%
Pháo Đài STT: No Guild
Kill Boss
HoangQuan Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KIDEMONAS1 ] 2 thángs trước.
HoangQuan Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KIDEMONAS1 ] 2 thángs trước.
HoangQuan Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KIDEMONAS1 ] 2 thángs trước.
HoangQuan Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KARKADANN ] 2 thángs trước.
HoangQuan Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KARKADANN ] 2 thángs trước.
HoangQuan Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KARKADANN ] 2 thángs trước.
HL_RadioRaCa Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KARKADANN ] 2 thángs trước.
HL_RadioRaCa Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KARKADANN ] 2 thángs trước.
HL_RadioRaCa Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KARKADANN ] 2 thángs trước.
HL_RadioRaCa Đã tiêu diệt [ MOB_ARABIA_KIDEMONAS ] 2 thángs trước.
Nghề Nghiệp
72
Thief
36
Hunter
197
Trader

Khu vực chat [Yêu cầu đăng nhập]

    Xin Chào

    Vui Lòng Chờ...

Gallery