HoangQuan Profile

Thông tin nhân vật
HP
56723
LEVEL
140 0.00%
JOB
None None
TITLE
None
Điểm PVP
90 point(s)
LAST LOGOUT
30-Oct 03:20
MP
118755
RACE
China
Guild
No Guild Lvl 0
SUN
12 điểm
ĐIỂM ITEM
406 điểm(s)
STATUS
Character logs
pvp
Global
Achievements
Stall